Η Εταιρεία μας

Η κατασκευαστική εταιρεία Stefi ειδικεύεται στον χώρο των μηχανών επεξεργασίας χάρτου από το 2000.
Με πάνω από 150 projects στο ενεργητικό της και μακροχρόνιες συνεργασίες στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, αλλά και την Αμερική, είναι σε θέση να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό πελάτη.
Με φιλική, άμεση σχέση και σε κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ εταιρείας και πελάτη, η Stefi παρέχει μηχανές επεξεργασίας χάρτου, με εγγύηση δύο ετών, πιστοποιημένες σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. και αποκλειστικά σχεδιασμένες σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.
Εκτός από την κατασκευή, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν αποστολή και στήσιμο των μηχανών, επίδειξη των δυνατοτήτων τους στον χειριστή και παρακολούθηση κατά την πρώτη λειτουργία.
Επιπλέον αναλαμβάνει την παραγωγή εξαρτημάτων, την επισκευή βλαβών, την αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων με άλλους τελευταίας τεχνολογίας και την άμεση αποστολή ανταλλακτικών.
Πάντα με στάση υπευθυνότητας απέναντι στον χειριστή και το περιβάλλον, η Stefi φροντίζει για τη μειωμένη παραγωγή θορύβου, περιορισμένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ οι μηχανές της είναι αποδοτικές και με τη χρήση ανακυκλώσιμων πρώτων υλών.

Δείτε τις πιο πρόσφατες δουλειές μας!!